OSTALE ODREDBE OVOG CJENIKA

 

1. Vođenje na 2 jezika za točke I-III nije dopušteno. Na izletima za svaki dodatni jezik cijena se uvećava za 50%. Turistički vodič nije dužan voditi na više od dva jezika.

2. Ako se vođenje u autobusu ili na brodu obavlja s neispravnim razglasnim uređajima cijena se uvećava za 50%.

3. Naručitelj uslugu može otkazati 24 sati prije početka vođenja, odnosno 48 sata ranije, ako je riječ o višednevnom aranžmanu.

4. Vodič je dužan goste čekati 15 min. Ukoliko gosti ne dođu, odnosno ukoliko je grupa otkazana naknadno, vodič ima pravo na punu tarifu. Nakon pola sata čekanja, vodič je dužan obavijestiti naručitelja da gosti kasne.

5. Naručitelji i vodiči su dužni pridržavati se profesionalne etike. Naručitelj je dužan vodiču dati točan itinerer i dokumentaciju, a vodič je dužan pridržavati se istog.

6. Turistički vodič dužan je u najkraćem roku dostaviti naručitelju izletničke karte, vouchere i eventualne slične dokumente ( najkasnije 2 dana od izvršenja usluge).

7. Reklamacije se primaju u roku od 12 sati . Ako Društvo turističkih vodiča ili naručitelj to od njega zatraže, vodič je dužan podnijeti pismeno izvješće u roku od 24 sata nakon što je to od njega zatraženo.

8. Društvo će razmotriti reklamacije od strane naručitelja ukoliko su pismene, dokumentirane (ime i prezime gosta, broj putovnice, telefon) i podnesene u roku od 12 sati od dospijeća reklamacije, te ukoliko sadrži ime i prezime vodiča na kojeg se odnosi.

9. Ovaj cjenik se izdaje u svrhu pripreme poslova u 2019 i Društvo vodiča i pratitelja Korčule zadržava pravo izmjene.

10. Za sve usluge koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom, cijena će se utvrditi po dogovoru.

11. Cjenik će stupiti na snagu 01.02.2020.

NADOPLATE:

1. Odlazak i povratak do lokaliteta van grada Korčule bez gostiju naplaćuje se po dogovoru.