How to become our member? How to become our member?

How to become our member? How to become our member?

Članstvo u Društvu turističkih vodiča Korčule je dragovoljno, a članom može postati svaki turistički vodič koji ispunjava uvjete propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu (”Narodne novine” br. 68/07) za obavljanje poslova turističkog vodiča na području Dubrovačko-neretvanske županije te podnese pisani zahtjev za prijam u članstvo (pristupnicu), uz istovremeno plaćanje upisnine (27 €) i članarine za tekuću godinu (33 €).

IBAN (žiro račun) Društva turističkih vodiča Korčule: HR3024070001100295248
[anr-captcha]