Šetnja po gradu

Razgledavanje grada bez muzeja
Razgledavanje grada bez muzeja

Razgledavanje grada

Razgledavanje grada s posjetom muzejima
Posjet MAX 2 muzeja (npr. katedrala i riznica)

Razgledavanje grada +

Razgledavanje grada s posjetom muzejima
Posjet max. 4 muzeja navedenih pod "Zbirke i muzeji"

Island tour u trajanju do 4 sata

Poludnevni izlet autobusom
Iskusite predivnu prirodu otoka Korčule.

Island tour u trajanju do 8 sati

Cjelodnevni izlet autobusom.
Cjelodnevni izlet autobusom.

Riviera u trajanju do 4 sati

Poludnevni izlet brodom.
Poludnevni izlet brodom.

Riviera u trajanju do 8 sati

Cjelodnevi izlet brodom.
Cjelodnevi izlet brodom.

Pelješka vina u trajanju do 4 sata

Poludnevni izlet autobusom.
Poludnevni izlet autobusom.

Pelješka vina u trajanju do 8 sati

Cjelodnevni izlet autobusom.
Cjelodnevni izlet autobusom.
  • Katedrala sv. Marka
  • Opatska riznica
  • Gradski muzej
  • Muzej Ikona (Bratovština Svih Svetih)
  • Bratovština Sv Mihovila
  • Bratovština Sv Roka
  • Kula Marka Pola